Mureravdelig
Vi har også en egen mureravdeling.


Vi skaffer det du vil ha! - om det så er høyglanspolert smykkestein fra brasil.
Vi har valgt å ikke være knyttet opp mot faste leverandører, da vi ønsker at kundene skal ha frihet til å velge hva de vil ha. Vi importerer også marmor og granitt fra Kina. Vi tilbyr alt fra kantstein til skulpturer i marmor og granitt.

Granitt

Skulpturer

Naturstein

Fotoalbumer

Vi tar på oss hele jobben!
Forskaling, graving og transport, natursteinsmurer, skifer, såing av plen eller ferdigplen, anlegg av buskfelt, belegningstein, brostein og kantstein både av betong og granitt. Vi gjør hele jobben - fra prosjektering til ferdig anlegg!

Hage


Anleggsgartnermester Håkon Bjørndal er en mester bedrift som innehar sentralgodkjenning.


Siden etableringen i 1997 har Annleggsgartnermester Håkon Bjørndal vært total leverandør av utomhus anlegg. Med over 30 års erfaring innen faget, er vi i dag ca. 15 fast ansatte som bedriver både nyanlegg og vedlikehold (vaktmestertjenester). Vi er pr. i dag eneste anleggsgartnermester bedrift i Haugesund kommune.